Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

kotyka
11:42
5870 49c4 500

July 03 2015

kotyka
10:55
Życie nauczyło mnie, że odrobina dyskomfortu jest dobra dla każdego z nas, bo pokonując dyskomfort wpuszczamy do naszego życia światło. Pokonując dyskomfort mamy poczucie szczęścia i spełnienia. I czujemy, że na nie ZASŁUŻYLIŚMY.
— Agnieszka Maciąg

June 17 2015

kotyka
21:04
5280 1433
Reposted frombiru biru viahomefromhome homefromhome

April 13 2015

kotyka
14:25
4066 6619 500
Reposted fromnigatin nigatin viamaking-love making-love
kotyka
14:21
2752 7d7f
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona
Reposted fromTeardrops Teardrops viamaking-love making-love

March 30 2015

kotyka
21:19
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viamoomins moomins
kotyka
21:18
4184 292d
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins

March 14 2015

kotyka
14:16
6966 8e45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRumianek Rumianek
14:16
0765 4bdb 500
Reposted fromwestwood westwood viaRumianek Rumianek
14:16
6258 f9f2
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaRumianek Rumianek

February 27 2015

kotyka
22:50
kotyka
22:42
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyownreality myownreality
kotyka
22:40
Reposted fromlifeless lifeless viamyownreality myownreality
22:39
kotyka
22:38
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyownreality myownreality
kotyka
22:37
9046 768d 500
Reposted fromjossie jossie viamyownreality myownreality
kotyka
22:37
kotyka
22:36
Tintagel, Cornwall, England
kotyka
22:36
0721 033d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyownreality myownreality
kotyka
22:32
3923 a0a5
Reposted fromblueinsane blueinsane viadelikatnie delikatnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl