Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

kotyka
19:06
kotyka
19:03
1550 e688
kotyka
19:03
kotyka
19:02
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
kotyka
19:02
kotyka
19:01
8248 9e64
kotyka
16:43
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
kotyka
16:41
4628 be16 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
kotyka
16:41
4568 e2b5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
kotyka
16:37
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
kotyka
15:40
5664 c885
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
kotyka
15:39
4792 6789 500
kotyka
15:38
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
kotyka
15:37
0061 2271
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

February 15 2017

kotyka
11:42
5870 49c4 500

July 03 2015

kotyka
10:55
Życie nauczyło mnie, że odrobina dyskomfortu jest dobra dla każdego z nas, bo pokonując dyskomfort wpuszczamy do naszego życia światło. Pokonując dyskomfort mamy poczucie szczęścia i spełnienia. I czujemy, że na nie ZASŁUŻYLIŚMY.
— Agnieszka Maciąg

June 17 2015

kotyka
21:04
5280 1433
Reposted frombiru biru viahomefromhome homefromhome

April 13 2015

kotyka
14:25
4066 6619 500
Reposted fromnigatin nigatin viamaking-love making-love
kotyka
14:21
2752 7d7f
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona
Reposted fromTeardrops Teardrops viamaking-love making-love

March 30 2015

kotyka
21:19
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viamoomins moomins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl